Zeleninárska

P.č. Názov výrobku produktu Balenie
1. Zemiaky Rôzne kg balenie
2. Cibuľa Rôzne kg balenie