Pýtajme si slovenské

NÁRODNÝ DEŇ PODPORY EKONOMIKY SLOVENSKA

16. OKTÓBER
peciatka
PRIDAJTE SA AJ VY!

Jesenná kampaň projektu Kvalita z našich regiónov sa bude niesť v znamení nielen podpory kúpy slovenských tovarov a produktov, ale aj vo využívaní a užívaní si slovenských služieb. 16. október ako Svetový deň potravím bol vybratý, aby sa stal Národnym dňom podpory ekonomiky Slovenska!

Každý, kto si 16. októbra  bude objednávať  slovenské nápoje a jedlá, pripravené zo slovenských surovín v reštauráciách, bistrách, baroch, každý, kto bude viac ako inokedy nakupovať v obchodoch slovenské výrobky a tovary, bude takýmto uvedomelým spotrebiteľským prístupom podporovať našich poľnohospodárov a výrobcov, zamestnanosť a celú ekonomiku Slovenska!

Cieľom prvého ročníka je presvedčiť nás všetkých o dôležitosti aktívneho  prístupu k spotrebe slovenských výrobkov a produktov a využívaní tých služieb, ktoré ponúkajú domácu produkciu.

Prevádzky zapojené do tejto aktivity pre lepšiu orientáciu spotrebiteľov budú označené nálepkou „U nás ponúkame slovenské“.
nalepka
 
Takáto myšlienka bude mať úspech len za predpokladu, že sa nám podarí informovať čo najväčší počet ľudí. Preto rozprávajme sa a šírme túto informáciu o 16. októbri, Národnom dni podpory ekonomiky Slovenska – PÝTAJME SI SLOVENSKÉ medzi našimi priateľmi, kolegami, známymi a čo najviac tak prispejme k vyššej kvalite života v našej krajine. Šíriť a podporiť túto aktivitu môžete aj prostredníctvom facebooku: https://www.facebook.com/pytajmesislovenske

PRETO PÝTAJME, KUPUJME A OBJEDNÁVAJME SI DOMÁCE