Pýtajme si slovenské

NÁRODNĚ DNI NA PODPORU EKONOMIKY SLOVENSKA

15. - 21. OKTÓBER 2018

Aktivne_pytajme

AKTÍVNE SI PÝTAJME SLOVENSKÉ - KAŽDÝ DEŇ!

Počas Národných dní na podporu ekonomiky Slovenka budeme v spolupráci s mestami a obcami vyzývať občanov, aby aktívne pristupovali k nákupom. Dôležité je, aby nielen nakupovali, ale aj komunikovali s predajcami a dávali im tipy na zaujímavé domáce produkty a taktiež upozorňovali, ak niečo v regáloch chýba.
 
Každoročne sa do Pýtajme si slovenské zapája viac ako milión občanov Slovenska. Za posledných pár rokov projektu Kvalita z našich regiónov, ktorého sú Národné dni súčasťou, sa nám podarilo  zvýšiť záujem spotrebiteľov o sledovanie krajiny pôvodu pri nákupoch až o 60%. Je povzbudzujúce, že si  spotrebitelia čoraz viac uvedomujú dôsledky svojho nákupného správania na makroekonomiku krajiny, v ktorej žijú. Dôležitosť nakupovania domácich produktov sa stala celospoločenskou témou. Viac ako 60% ľudí sa doma, v práci i medzi priateľmi rozpráva o dopadoch nákupného patriotizmu na kvalitu nášho života.

Až 65% spotrebiteľov nakupuje potraviny zo Slovenska, pokiaľ ich má na výber a považuje ich za najkvalitnejšie.

75% spotrebiteľov súhlasí, že je dôležité zastúpenie domácich výrobkov na regáloch predajní.  
Už 40% kupujúcich sa orientuje pri svojich nákupoch na slovenské výrobky. Od roku 2016 sa toto % preferencie nakupujúcich slovenské produkty zvýšilo o 4%.

Za posledné dva roky sa o 4% znížil  počet tých spotrebiteľov, ktorým je jedno, z akej krajiny potraviny pochádzajú. V roku 2016 ich bolo 20,2% a aktuálne je ich 16,2%. Bude dôležité zamerať sa v budúcnosti aj na túto cieľovú skupinu nakupujúcich.
 
Na základe výsledkov a zmien správania sa spotrebiteľov za posledných desať rokov si myslíme, že dozrel čas na rozšírenie komunikácie so spotrebiteľom o ďalšie, súvisiace oblasti, ako je neplytvanie potravinami či surovinovými zdrojmi a upriamenie ich pozornosti na hodnoty, ktoré sú v nich ukryté a ako sa k nim správať. Dostali sme sa do bodu, kedy treba poukázať na ďalšie súvislosti, ktoré sú spojené s nakupovaním domácich produktov. Nejde len o dopad na našu ekonomiku, ale aj na naše zdravie, životné prostredie a taktiež na kvalitu života, za ktorú nesieme spoločnú zodpovednosť a ktorú vytvárame  na základe nášho správania počas života každého z nás.

nalepka
 
Takáto myšlienka bude mať úspech len za predpokladu, že sa nám podarí informovať čo najväčší počet ľudí. Preto rozprávajme sa a šírme túto informáciu o 16. októbri, Národnom dni podpory ekonomiky Slovenska – PÝTAJME SI SLOVENSKÉ medzi našimi priateľmi, kolegami, známymi a čo najviac tak prispejme k vyššej kvalite života v našej krajine. Šíriť a podporiť túto aktivitu môžete aj prostredníctvom facebooku: https://www.facebook.com/pytajmesislovenske

PRETO PÝTAJME, KUPUJME A OBJEDNÁVAJME SI DOMÁCE